Davis-autisme-benadering

Hieronder volgt een uitleg over de Davis-autisme-benadering, opgesteld door Lorna Timms (Voormalig directeur Davis Autism International):

Binnen de Davis-autisme-benadering hebben we, om het simpel te houden,  gekozen om de term ‘autisme’ als parapluterm voor alle vormen binnen het Autistisch Spectrum aan te houden.

De Davis-autisme-benadering is een non-invasieve, zachte benadering die is ontwikkeld om mensen met autisme meer volledig aan het leven deel te kunnen laten nemen. Dit één-op-één programma kan worden uitgevoerd door een Davis-autisme-counselor of door een ouder of verzorger die getraind en begeleid wordt door een Davis-autisme-counselor.

De Davis-autisme-benadering is een driedelig programma:

1. Individuatie - Het creëren van een bewustzijn van zelf

Individuatie vindt normaal gesproken plaats als een kind twee is; als een kind een gevoel heeft ontwikkeld van zichzelf als individu, met eigen gevoelens en meningen en daarom opdrachten en ideeën van anderen afwijst. We noemen dit ook wel de peuterpuberteit: een natuurlijke en gewenste stap in de ontwikkeling. Kinderen met autisme voltooien deze stap in hun ontwikkeling niet of vallen later terug.

Om er zeker van te zijn dat deze ontwikkeling voltooid is en we kunnen beginnen met het programma, doorlopen we twee stappen. 

Als eerste zorgen ontspannings- en oriëntatie-oefeningen voor geharmoniseerde prikkelverwerking. Alle zintuigen werken samen en daardoor wordt de persoon zich meer bewust van zijn omgeving en worden alle waarnemingen juist verwerkt. Hiervoor gebruiken we een aantal oriëntatiemethodes; auditief, visueel of kinesthetisch, afhankelijk van de sterke kanten van het individu.

Ten tweede maakt de persoon een model dat zijn zelf kan representeren in de volgende stappen van het proces.

2. Identiteitsontwikkeling – het ontdekken van natuurlijke levenslessen.

Identiteitsontwikkeling vindt normaal gesproken plaats als kinderen opgroeien en concepten leren die hen helpen om te begrijpen hoe de wereld werkt en hoe zij zelf werken. Wanneer iemand een groot gedeelte van de tijd gedesoriënteerd is, leren of begrijpen ze veel van deze basisconcepten niet. Door het ontbreken van deze levenslessen hebben ze geen juist of compleet begrip van hoe dingen werken en hoe zijzelf in de wereld passen. Bijvoorbeeld: ze begrijpen verandering of consequentie niet waardoor ze hetzelfde gedrag herhalen maar een andere uitkomst verwachten. Ze begrijpen misschien autoriteit niet en volgen alleen hun eigen verlangens, zoals een heel jong kind dat normaal gesproken doet.

Identiteitsontwikkeling zorgt voor een gevoel van zelf en je plaats in de wereld van oorzaak en gevolg. Er zijn ongeveer 30 concepten die worden behandeld tijdens deze fase, beginnend met verandering en eindigend met verantwoordelijkheid. Deze levensconcepten worden doorgewerkt en ontdekt in een tempo dat comfortabel is voor het individu. We hebben één concept per dag als leidraad, maar dit kan versneld worden of uitgespreid over vele maanden.

Van elk concept wordt een model gemaakt in klei. Het concept wordt vervolgens ontdekt in de omgeving; begrip wordt gezocht en opgebouwd door het ervaren van voorbeelden in de omgeving. Wanneer een concept volledig is geïntegreerd, hebben we een stevige basis gecreëerd voor nieuwe kennis en kunnen we verder gaan met het volgende concept.

Hoog functionerende mensen met autisme hebben veel baat bij dit programma. Met geduld en empathie kunnen er stappen gezet worden door mensen met een beperkte taalvaardigheid en motoriek nadat de oriëntatiemethodes (zie punt 1. Individuatie) zijn eigen gemaakt.

3. Sociale Integratie - relatieconcepten

Als een persoon eenmaal een gevoel heeft van zijn plaats in de wereld, is hij klaar om te beginnen met de volgende taak: sociale integratie. Hierbij gaat het om meer inzicht krijgen in sociale relaties. Dit is de laatste fase van het programma. Weer worden deze concepten ontdekt door het creëren van kleimodellen, gevolgd door ze te koppelen aan ervaringen in het leven.

Meer informatie over deze drie fasen en de manier waarop het Davis Autisme Benadering Programma aan elke afzonderlijke fase werkt vindt u onder het kopje "Hoe werkt het".