Davis Stepping Stones is de eerste stap naar het Davis Autisme Benadering Programma. Het is ontwikkeld om je te ondersteunen zodat je jouw kind kunt helpen om fundamentele stappen te maken voor het doorlopen van essentiële ontwikkelingsstadia. 

Davis Stepping Stones

Het is een vriendelijk, holistisch programma geschikt voor:

 • Personen met autisme onder de acht jaar;
 • Personen met autisme met weinig - of geen - taalvaardigheden;
 • Personen met autisme die de NOIT gebruiken en een ik-gevoel aan het ontwikkelen zijn.

Het Davis Stepping Stones programma bestaat uit vier stappen:

Stap 1: Technieken voor de helper

Jij (de begeleidende persoon) krijgt een aantal technieken om je te helpen om kalm en ontspannen te zijn terwijl je met je kind werkt. De technieken zijn Loslaten en Energiemeter. 

Loslaten helpt je om stress, spanning of angst te verminderen. Als je werkt met iemand met autisme en je voelt je gespannen, kun je onbewust zijn gevoel van spanning verergeren. Mensen met autisme zijn vaak hoogsensitief voor alles in de omgeving. Door zelf ontspannen te zijn, zorg je voor een ontspannen omgeving voor het kind. 

Energiemeter helpt je bij het bepalen en afstemmen van je persoonlijke energieniveau. Dit ondersteunt positieve interactie met anderen, in het bijzonder met het kind waarmee je werkt. 

Ontspannen vrouw door gebruik Loslaten en Energiemeter

Stap 2: ik-bewustzijn

Het kind wordt begeleid om zich meer bewust te zijn van zijn omgeving, waarnemingen beter te verwerken en een ik-bewustzijn te ontwikkelen.

Dit proces omvat:

 • Auditieve Oriëntatie: een geluid, speciaal ontwikkeld door Ron Davis, om het kind te helpen om accurate, stabiele waarneming te ontwikkelen en een ik-bewustzijn te creëren;
 • Het maken van een kleimodel van 'zelf', 'een ander' en 'anderen';
 • Ontdekken van 'zelf', 'een ander' en 'anderen' in de leefomgeving.

Kleimodel van zelf

Stap 3: Davis Stepping Stones Levensconcepten

De deelnemer wordt begeleid in het verkrijgen van begrip van de levensconcepten verandering en consequentie en hoe die concepten zich verhouden tot zelf en anderen. Hiervoor worden kleimodellen gemaakt. De volgende concepten worden behandeld in het programma:

 • Verandering
 • Consequentie
 • Oorzaak/gevolg
 • Voor/na

Elk concept wordt op de volgende manier doorgewerkt:

 • Ter introductie demonstreert de begeleider het concept en wordt het ervaren samen met een kind op een manier die aansluit bij zijn interesses.
 • Het kind wordt begeleid in het maken van een kleimodel van het concept en maakt het zich eigen. 

Stap 4: integratie van de Levensconcepten

Het kind heeft VEEL ervaringen met de concepten in zijn leefwereld met zijn begeleider - op deze manier worden de concepten deel van het kind zelf.

Door in de praktijk met deze concepten bezig te zijn, ontstaat er een begrip van deze levenslessen en hoe ze toegepast kunnen worden in het dagelijks leven.

Hoe kan het programma worden aangeboden?

Davis Stepping Stones is een flexibel programma. Er zijn verschillende mogelijkheden, afhankelijk van wat jouw kind nodig heeft:

Volledig begeleid

Er wordt één op één gewerkt met een Davis Autisme Counselor gedurende het hele programma. Thuis of op school versterk jij wat er is geleerd. 

Deels begeleid - deels gecoacht

Een Davis Autisme counselor begeleid jouw kind door een deel van het programma en coacht je om zelf met jouw kind verder te kunnen werken.

Volledig gecoacht

Je kunt zelf met jouw kind het hele programma doorlopen met coaching van een Davis autisme counselor.