FAQ

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen (FAQ) over de Davis® autisme benadering. Mocht uw vraag hier niet tussen staan, neem dan gerust contact met ons op

Wat is klassiek autisme, Asperger Syndroom, PDD-NOS en Autisme Spectrum Stoornis?

Autisme kan zich op verschillende manieren uiten. Het wordt daarom een spectrum stoornis genoemd.  Dit betekent dat twee verschillende individuen met autisme hele verschillende sterke kanten, gedragingen en moeilijkheden kunnen hebben.

Mensen met autisme verwerken informatie op een andere manier. Ze ervaren daarom de wereld anders dan mensen zonder autisme. De andere manier van informatieverwerking zorgt voor een aantal sterke en zwakke kanten.

De National Autistic Society legt uit:

Mensen met autisme hebben gezegd dat de wereld voor hen een massa is van mensen, plaatsen en gebeurtenissen waar ze moeite mee hebben om te begrijpen en wat kan zorgen voor behoorlijke angst. Met name om andere mensen te begrijpen en om deel te nemen aan dagelijks sociaal leven. Andere mensen lijken intuïtief te weten hoe ze kunnen communiceren en omgaan met elkaar en sommige mensen met autisme vragen zich af waarom ze anders zijn.

Triad of Impairments.

Het is algemeen aanvaard dat mensen met een autismespectrum stoornis, hoewel sterk verschillend, drie belangrijkste probleemgebieden in verschillende mate delen. Dit wordt de triad of impairments (Lorna Wing, 1981) genoemd. De triad bestaat uit moeilijkheden met sociale interactie, sociale communicatie en sociale verbeelding.

Sociale interactie

Problemen met sociale interactie kunnen zich uiten als:

 1. Geen aandacht besteden aan anderen.
 2. Afzijdig, afstandelijk en ongeïnteresseerd zijn.
 3. Alleen en teruggetrokken zijn.
 4. Een tekort aan sociale vaardigheden.
 5. Ongepast sociaal gedrag.
 6. Een tekort aan begrip van vriendschap of vreemden.
 7. Moeilijkheden in het maken en onderhouden van vriendschappen.

Sociale communicatie

Er is een grote variatie in de mate van moeilijkheden in communicatie. Deze kunnen verbaal en non-verbaal zijn, bijvoorbeeld:

 1. Niet volledig begrijpen wat de betekenis is van veel voorkomende gebaren, gezichtsuitdrukkingen of stemgebruik.
 2. Ongebruikelijke patronen van verbale communicatie.
 3. Echolalie (herhalen wat er tegen een persoon is gezegd).
 4. Verzinnen van woorden.
 5. Moeite met ‘ik’ en ‘jij’.
 6. Ongepast stemgebruik.
 7. Een tekort aan gezichtsuitdrukkingen en gebaren.

Sociale verbeelding

Dit kan zich uiten als:

 1. Moeite om te begrijpen hoe anderen denken, zich voelen en reageren.
 2. Problemen met verbeelding.
 3. Moeite in de ontwikkeling van fantasiespel
 4. Hebben van een letterlijk begrip van taal, bijvoorbeeld: moeite met uitdrukkingen als ‘het regent pijpenstelen’ of ‘ik kan geen pap meer zeggen’.
 5. Moeite met het voorspellen van gebeurtenissen of acties.

Patronen van gedrag, interesses of activiteiten.

Sommige veelvoorkomende patronen van gedragingen, interesses en activiteiten van mensen met ASS zijn:

 • Obsessies met een bepaald onderwerp of object.
 • Focussen op specifieke routines of rituelen die geen praktische functie hebben.
 • Herhalen van acties of bewegingen zoals flapperen met de handen, draaien of bewegingen van het lichaam.
 • Intense preoccupatie voor delen van objecten.
 • Extra gevoelig (hypergevoelig) of onder gevoelig (hypogevoelig) voor bepaalde geluiden, geuren, smaken of structuren.

Karakteristieken

Een lijst van mogelijke karakteristieken van een persoon met Autisme Spectrum Stoornis: autisme-kenmerken-profiel. De lijst is behulpzaam bij het uitleggen van karakteristieken die individuen met ASS hebben of hebben gehad in het verleden. Omdat autisme zich bevindt binnen een spectrum, kunnen delen van de lijst ook behulpzaam zijn om karakteristieken te identificeren die andere personen met diagnoses binnen het spectrum kunnen vertonen.

Wat houdt het programma in?

Tijdens het programma wordt er één op één gewerkt met een gecertificeerde Davis Autisme Benadering Counselor. Er is ook altijd een ouder/verzorger of andere ondersteuner aanwezig.

De eerste stappen van het programma zijn ontworpen om individuatie te veroorzaken. Hierbij worden de zintuigen geharmoniseerd en ontstaat er een ik-bewustzijn.

Nadat individuatie heeft plaatsgevonden, is elke sessie ontworpen rondom een serie levensconcepten: elk concept wordt uitgelegd en er wordt een model gemaakt in klei. Het concept wordt vervolgens ontdekt in de leefwereld: dit kan in de directe omgeving zijn of door speciaal geplande excursies.

De persoon wordt tijdens het programma begeleid door een serie oefeningen om het vermogen om te focussen te vergroten en angst te verminderen.

Welke veranderingen kun je zien en wanneer?

Iedereen is verschillend, met verschillende benodigdheden en verwachtingen. Het programma is ontwikkeld door een persoon met autisme, voor personen met autisme, om ze meer volledig in het leven te laten deelnemen.

We hebben veranderingen in sociale en verbale communicatie gezien, een grotere tolerantie voor verwarring en een vergroot bewustzijn van de directe omgeving. We hebben veranderingen gezien in het begrijpen van verandering en consequentie, met als gevolg een vermindering van stress omdat de persoon beter kan weet wat de uitkomst zal zijn van een situatie. Mensen worden zelfverzekerder en onafhankelijker, kunnen sociale situaties beter begrijpen en ervan genieten en kunnen meer verantwoordelijkheden dragen.

De meest voorkomende verandering is dat de persoon – en hun families – gelukkiger en minder gestrest zijn.

In de woorden van Shey (10 jaar): dit programma ‘made everything in my life good’.

Hoe lang het duurt voor veranderingen plaatsvinden verschilt. Sommige veranderingen zijn opvallend en meteen duidelijk, terwijl andere veranderingen tijd nodig hebben. Het programma is ontwikkeld om levenslange verandering te veroorzaken door een fundering te bouwen waarop alle toekomstige groei en ontwikkeling gebouwd kan worden.


 

Moet ik iets doen tijdens of na het programma?

We moedigen je – en de rest van het gezin – aan om zo veel mogelijk betrokken te zijn en de concepten zelf te leren kennen tijdens het programma: zo kunnen ze sneller en effectiever in de thuisomgeving worden geïntegreerd. Er hoeft niet gestampt te worden en er zijn geen repetitieve oefeningen die thuis gedaan moeten worden. We verwachten wel dat de concepten besproken en geïntegreerd worden op een leuke, interactieve manier.

Kan iedereen het programma doen en vanaf welke leeftijd kan je beginnen?

Om aan een Davis Autisme Benadering Programma mee te kunnen doen en er profijt van te hebben, moet de persoon deze vermogens hebben:

 • De instructies van de counselor of begeleidend persoon kunnen begrijpen en volgen.
 • Een kleimodel kunnen maken dat ‘zelf’ kan voorstellen.

Er is een programma voor kinderen van 3 – 8 jaar en een programma voor 8 jaar en ouder – het is ook geschikt voor volwassen.

De counselor kijkt tijdens de intake welk programma geschikt is. Davis Counselors zijn getraind in specifieke technieken om een goede verhouding en gevoel van vertrouwen tot stand te brengen.

Als de persoon niet in staat is om aan de bovenstaande criteria te voldoen, kan er niet meteen gewerkt worden. In sommige gevallen kan de counselor de ouder of begeleidend persoon een aantal technieken geven die thuis kunnen worden gebruikt om de persoon voor te bereiden voor een programma op een later moment.

Waar wordt er gewerkt; kun je naar mijn huis komen?

Over het algemeen werken de meeste counselors vanuit hun praktijkruimte. Sommige counselors zijn bereid om te reizen. Neem contact op met de counselors bij jou in de buurt voor meer informatie.

Heeft het programma invloed op de rest van het gezin?

Uit ervaring is gebleken dat het hele gezin in veel gevallen profijt heeft van de concepten. Deze concepten zijn levensconcepten, dus ze kunnen worden geïntegreerd en ontdekt in het dagelijkse leven.

Een voorbeeld: een gezin deed samen met hun kinderen het programma en dit verminderde sterk het ADHD-gedrag van de dochter.

Is er een mogelijkheid dat mijn kind een terugval zal hebben?

De concepten zijn ontworpen als een fundering voor toekomstig leren. Daardoor zien we dat personen door blijven groeien in hun begrip van de wereld door nieuwe ervaringen. Bij één persoon was, door ‘mentale beperking’, de vooruitgang aan het eind van het programma minimaal.

Helpt het programma met lezen, schrijven en rekenen?

Het is gebleken dat oriëntatie en het ontdekken van de concepten de lees-, schrijf- en rekenvaardigheden al kan verbeteren. Echter, als een individu na het programma nog specifieke lees-, schrijf- of rekenproblemen wil aanpakken, kan hij een speciaal aangepast Davis Correctie programma volgen. Lees hier meer informatie over programma’s voor dyslexie en dyscalculie.

Hoe lang wordt er achter elkaar gewerkt en hoe lang duurt het programma?

Er is geen standaard tijd waarin de drie fases van het Davis Autisme Benadering Programma moet worden afgerond. De duur en planning hangt af van de behoeftes, motivatie en volhoudingsvermogen van het individu, net als de agenda en beschikbare tijd van de Davis Counselor of de begeleidend persoon die met het individu werkt.

Tijden verschillen, variërend van alleen ochtenden tot volledige dagen; van één dag per week tot blokken van volledige weken, tot meerdere blokken van vijf dagen achter elkaar, tot het programma is afgerond.

Een van de gaven die vele individuen met autisme of Asperger hebben, is het vermogen tot hyperfocus, dus in sommige gevallen is de cliënt er klaar voor om zeer intensief te werken met extreem snelle voortgang. Aan de andere kant is het ook zeer goed mogelijk dat het individu alleen maar in hele korte sessies kan werken. Vooruitgang die de één een paar uur kost, kan bij de andere persoon dagen of weken duren. Als een algemene leidraad stellen we voor om één dag per concept te rekenen; dus gemiddeld gezien kost het zeker 30 dagen.

Wat zijn de kosten van een programma?

Davis counselors zijn hoogopgeleide professionals die hun eigen tarieven voor hun diensten opstellen. De benodigde tijd voor het begeleiden van een Davis Autisme Benadering Programma verschilt sterk, afhankelijk van het vermogen van de persoon en omdat de manier van het aanbieden van het programma kan verschillen.

Kan ik met iemand praten die het programma heeft afgerond?

Ja, individuele counselors kunnen je in contact brengen mensen die het programma hebben gevolgd of bezig zijn met het programma. Bekijk ook de ervaringen van anderen.

Mijn kind gebruikt medicijnen, heeft dit gevolg voor hoe je met hem werkt?

Geef het medicijngebruik door aan de Davis counselor, die zal uitleggen hoe ze de effectiviteit van het programma kunnen beïnvloeden. Het is bekent dat sommige medicijnen er voor zorgen dat individuatie langer duurt en het langer duurt voor sommige concepten worden begrepen. In zulke gevallen kan het programma wat langer duren.

Mijn kind heeft zeer beperkte taal; kun je met hem werken?

Sommige counselors hebben zeer succesvol gewerkt met personen met beperkte taal. Op basis hiervan het Stepping Stones programma ontwikkeld. Zolang er genoeg begrip is om instructies te volgen, kunnen we beginnen. We hebben ervaren dat taal kan verbeteren tijdens individuatie; ook is gebleken dat in deze situaties het een effectieve oplossing is dat er voor een volledig gecoacht programma wordt gekozen.

Welke kwalificaties hebben Davis Autisme Benadering Counselors?

Veel van onze counselors hebben een achtergrond in onderwijs of psychologie en een groot deel zijn ouder van een kind die moeite heeft gehad in het traditionele onderwijssysteem door leerproblemen. Al onze Davis Autisme Benadering Counselors zijn ervaren Davis Dyslexie Counselors die uitgebreide training hebben doorlopen om gecertificeerd Autisme Counselor te worden.