Voor wie

Normaal- tot hoogfunctionerende mensen met autisme met goede taalvaardigheden. Vanaf 8 jaar - volwassenen
Er wordt normaal gesproken 60 tot 120 uur één op één met een Davis Autisme counselor gewerkt. Er wordt vaak gekozen om hele dagen samen te werken.

Laagfunctionerende mensen met autisme met goede taalvaardigheden. Vanaf 8 jaar - volwassenen
Met deze mensen wordt er vaak minder intensief gewerkt, meestal halve dagen met pauzes gedurende het programma. Hierdoor is er tijd om de concepten goed te laten beklijven. Een gedeeltelijk gefaciliteerd en gedeeltelijk gecoached programma kan een effectieve optie zijn. Bij dit programma wordt er 120 - 180 uur met de Davis Autisme counselor gewerkt.

Normaal- tot hoogfunctionerende mensen met autisme met weinig of geen taalvaardigheden. Vanaf 8 jaar -  volwassenen
Afhankelijk van hoe goed taal wordt begrepen, zijn er 90 - 180 uur begeleiding door een Davis Autisme counselor nodig. Vaak kunnen er hele dagen gewerkt worden. Er moet thuis veel aandacht besteed worden aan het ontdekken van de concepten, hiervoor worden er tijdens het programma genoeg pauzes ingelast. Een gedeeltelijk gefaciliteerd en gedeeltelijk gecoached programma kan een effectieve optie zijn.

Laagfunctionerende mensen met autisme met weinig of geen taalvaardigheden. Alle leeftijden
Deze mensen hebben vaak ondersteuning van een NOIT nodig om de eerste stap van het programma, Individuatie, te voltooien. (Meer informatie over de NOIT: www.noitresearch.org.) Als deze stap is gezet, kan er begonnen worden met het Davis Stepping Stones programma. Na verloop van tijd kunnen eventueel meer Davis autisme concepten aangeboden worden.

Jonge kinderen met autisme. 3 - 8 jaar
Deze kinderen hebben vaak ondersteuning nodig van de Davis Auditieve Oriëntatie of een NOIT om de eerste stap van het programma, Individuatie, te voltooien. Hierna wordt het Davis Stepping Stones programma gedaan. Na verloop van tijd kan eventueel het volledige Davis Autisme programma doorlopen worden.

Hoe kan het programma worden aangeboden?

De Davis Autisme Benadering is een flexibel programma. Er zijn verschillende opties afhankelijk van wat jouw kind nodig heeft:

Volledig begeleid

Er wordt één op één gewerkt met een Davis Autisme Counselor gedurende het hele programma.

Deels begeleid - deels gecoacht

Er wordt gestart met één op één begeleiding, daarna wordt een helper gecoacht om de concepten met de persoon thuis verder te doorlopen.